Základní informace

Základní informace

Gekon panenský (latinsky Lepidodactylus lugubris) je malý ještěr z čeledě gekonovitých. Tento až 10 cm dlouhý hmyzožravý druh gekona pochází z Indo-Pacifické oblasti, tj. nachází se jak na asijské pevnině a ostrovech, tak i na pevnině a ostrovech Tichého oceánu, včetně Střední a Jižní Ameriky a severu Austrálie. Gekon panenský je hnědého zbarvení s s příčnými světlými a černými pásky. Pro tento druh je typická barvoměna, a to zejména s ohledem na okolní teplotu a situaci (podněty z vnějšího prostředí). Břišní strana je žlutá s nepravidelným tmavým tečkováním. Stavba končetin (lamely s přísavkami) umožňuje pohyb po hladkém povrchu (i po skle). Tento gekon rovněž vydává tikavé zvuky, zejména při obhajobě svého teritoria. Zajímavostí je, že se samice rozmnožují partenogeneticky (bez oplodnění samčí pohlavní buňkou), tj. kladou vejce, z nichž se líhnou další samice, i bez přítomnosti samce. Zřejmě z tohoto důvodu má tento gekon označení panenský. V chovech se setkáme pouze se samicemi. Dle dostupné literatury se však samci u tohoto druhu v přírodě zřídka vyskytují. Často je tento gekon označován za stromového, na zemi se zdržuje méně, a pokud ano, tak v úkrytech (kusy kůry, kamení a podobně). Jedná se o gekona, který je nejvíce aktivní za soumraku a ve tmě. Gekon panenský je nenáročným druhem gekona, který je vhodný i pro začátečníky.